česká renesance

Česká Renesance

Česká renesance: Návrat uměleckého slohu do popředí scény v umění

Co je česká renesance? Česká renesance je umělecký a kulturní sloh, který se objevil v Čechách v 16. století. Je to období, kdy se umění a kultura znovu oživily po dlouhém období gotiky. Česká renesance byla inspirována italskou renesancí, ale měla své specifické rysy a charakteristiku. Byla spojena s humanismem, zájmem o...