divoch

Divoch

Za hranicemi civilizace: Příběh divocha v džungli života

Vítejte v článku o divoších! Odpradávna fascinoval lidstvo život v přírodě, ať už jako obyčejný turista nebo jako badatel. Zajímavé jsou však také ti, kteří v divočině trvale žijí - divoši. Tito lidé se od klasických civilizovaných jedinců liší jednak svým způsobem života a jednak svými zvyky a tradicemi....