jiří anderle

Jiří Anderle

Jiří Anderle: Mistři umění ve světle jeho tvorby

Jiří Anderle se narodil 7. listopadu 1936 v Ostravě. Od mládí projevoval zájem o umění a navštěvoval kroužky kreslení. V roce 1955 začal studovat na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde se specializoval na grafiku. Po absolvování pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění, kterou dokončil v roce 1961....