renaissance architecture

Renesanční Architektura

Renesanční architektura: Vzkříšení krásy a elegance ve světě umění

Renesanční architektura je jedním z nejvýznamnějších období ve světě umění. Vznikla v 15. století v Itálii a postupně se rozšířila do celé Evropy. Toto období bylo charakterizováno obnovou antických ideálů a důrazem na harmonii, symetrii a proporce ve stavbách. Renesanční architektura přinesla nové techniky a...