romantismus znaky

Romantismus Znaky

Romantismus: Objevte charakteristické rysy tohoto uměleckého směru

Romantismus byl umělecký směr, který se vyvinul v 18. a 19. století jako reakce na racionalismus a osvícenství. Byl charakterizován silným důrazem na emocionální prožitky, fantazii a individualitu umělce. Romantičtí umělci se snažili vyjádřit své pocity a vášně prostřednictvím umění, často se zaměřovali na přírodu,...