znaky romantismu

Znaky Romantismu

Znaky romantismu: Přehled charakteristických prvků romantického umění

Co je romantismus? Romantismus je umělecký a literární směr, který se objevil v 18. a 19. století jako reakce na racionalismus a osvícenství. Jeho hlavním cílem bylo vyjádřit emocionální a subjektivní prožitky člověka. Romantismus se zaměřoval na citovou stránku člověka, jeho fantazii a snový svět. Vyznačoval se důrazem...